Judoliit

EMV juhend

EESTI JUDOLIIT
TIITLIVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND 2017

1. Võistluste eesmärk
1.1. Võistluste läbiviimise eesmärgiks on:
– Eesti paremate judokate, klubide ja treenerite selgitamine;
– Judo populariseerimine Eestis.

2. Võistluste organiseerimine
2.1. Võistlusi korraldab EJL koos EJL juhatuse poolt kinnitatud klubiga.
2.2. EJL võib määrata igale võistlusele EJL esindaja, kes kontrollib võistluse läbiviimist ja Üldjuhendi
täitmist. EJL esindaja puudumisel kontrollib võistluste läbiviimist sekretär ja peakohtunik.
2.3. Sportlastel peab olema läbitud arstlik tervisekontroll. EJL ega võistlusi korraldav klubi ei
vastuta osavõtjate tervisliku seisundi eest.
2.4 Kõik korraldavad klubid peavad võimaldama 3 tatamit neile võistlustele, kus võistleb kaks
vanuseklassi samal päeval.

3. Võistluste aeg ja koht
3.1 EJL juhatus kinnitab igal aastal Eesti tiitlivõistluste kalendri, milles määrab võistluste
toimumisaja, koha ja korraldaja.
3.2 Kõikide võistluste algus on kell 11:00 (v.a C-klass, mis algab 12.00 ja Absoluutkaalu EMV-d, mis
algavad 14:00).

4. Vanusegrupid
4.1 Vanusegrupid:
– Täiskasvanud: 2002 ja varem sündinud
– Juuniorid: (U21) 1997-2002
– A klass (kadetid) (U18) 2000-2002
– B klass (U16) 2002-2004
– C klass (U14) 2004-2006

5. Võistluste aeg
5.1. Võistlusajad erinevates vanuseklassides on:
Täiskasvanud Juuniorid A klass B klass C klass
Võistlusaeg 4 min (mehed) 4 min 4 min 3 min 3 min
4 min (naised)
Golden Lõpmatu Lõpmatu Lõpmatu 1 min 1 min
Score
5.2 Igal võistlejal on õigus puhata vähemalt 10 minutit kahe matši vahel.
EESTI KADETTIDE (A KLASSI) MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 21.jaanuar 2017
Vanus: 2000-2002.a. sündinud poisid ja tüdrukud
Ülesandmine: hiljemalt 18.01.2017. a.
Koht: Tartu, A. Le Coq spordihoone
Kaalud: P: 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg
T: 48, 52, 57, 63, 70,+70 kg
Nõutav vähemalt 3.kyu
Kägistamis-ja valutehnika on lubatud.

2

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 21.jaanuar 2017
Vanus: 2002. ja varem sündinud
Ülesandmine: hiljemalt 18.01.2016.a
Koht: Tartu, A. Le Coq spordihoone
Kaalud: M: 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 kg
N: 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg
Nõutav vähemalt 3.kyu ning
Kägistamis-ja valutehnika on lubatud.

EESTI B KLASSI MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 19.märts 2017.a.
Vanus: 2002-2004.a. sündinud poisid ja tüdrukud
Ülesandmine: hiljemalt 15.03.2017
Koht: Tartu, A. L Coq Spordihoone
Kaalud: P: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, -81, +81 kg
T: 44, 48, 52, 57, -63 , +63 kg
Nõutav vähemalt 4.kyu
Kägistamis- ja valutehnika on lubatud

EESTI JUUNIORIDE MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 19. märts 2017.a.
Vanus: 1997-2002.a. sündinud poisid ja tüdrukud
Ülesandmine: hiljemalt 15.03.2017.a.
Koht: Tartu, A. Le Coq Spordihoone
Kaalud: P: 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 kg
T: 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg
Nõutav vähemalt 3.kyu ning
Kägistamis-ja valutehnika on lubatud.

EESTI C KLASSI MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 29. aprill 2017
Vanus: 2004-2006.a. sündinud poisid ja tüdrukud
Ülesandmine: hiljemalt 26.aprill 2017
Koht: Keila, Keila Tervisekeskus
Kaalud: P: 34, 38, 42, 46, 50, 55, 62, 70, +70 kg
T: 36, 40, 45, 52,+52 kg
Nõutav vähemalt 5.kyu.
Kägistamis- ja valutehnika on keelatud.

EESTI KLUBIDE KARIKAVÕISTLUSED
Aeg: 9.detsember 2017.a
Vanus: Kadetid: 2000.a ja hiljem sündinud noormehed.
Täiskasvanud: 2002.a ja varem sündinud mehed
Ülesandmine: Hiljemalt 6.12.2017
Koht: Koht selgumisel
Kaalud: P: -55,-60,-66,-73,-81,-90,+90
M: 66, 73, 81, 90, +90

ABSOLUUTKATEGOORIA EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 19.november 2017
Vanus: 2002.a ja varem sündinud mehed ja naised
Ülesandmine: Võistluspäeval koha peal kuni 13:00
Koht: Tartu, A.le.coq spordihoone (K.Keeraku memoriaal)
Loosimine: 13.30 võistluspaigas
Nõutav vähemalt 3.kyu

3

7. Võistluste süsteem
7.1 Võistlused viiakse läbi IJF määruste järgi (v.a. lohutusringid, mis peetakse poolfinalistidest).
7.2 Kui kehakaalus on 5 või vähem võistlejat, siis võisteldakse ringisüsteemis.
7.2.1 Ringisüsteemis võrdselt võite saavutanud sportlaste vahelise paremusjärjestuse selgitamise
kriteeriumiteks on:
1. Saadud tehnilised punktid, kusjuures puhas võit -10 punkti, waza-ari – 7 punkti, yusei-gachi
(hantei) – 1 punkt, shido – 1 punkt;
2. Omavahelise kohtumise tulemus;
3. Kõikide võidetud matšide kokkuvõtteks kulunud aeg;
4. Kaalumisel üles märgitud kaal;
5. Lisakohtumised. Asjaosaliste vahel tehakse uus loos. Kolme võrdse võiduga osaleja puhul
loositakse kaks omavahel kohtuvat vastast ning selle matši võitja maadleb kolmanda võistlejaga,
et selgitada üldvõitja.
7.3 Kui Klubide Karikavõistlustel on ühes kohtumises võistkondadel võrdne arv võite, loosivad kohtunikud
ühe kaalu, mille võistlejad maadlevad uuesti. Selle matši võit otsustab ka kogu kohtumise tulemuse.
7.4 Kui võistleja kaotab kohtumise käigus teadvuse siis edasi võistlemine sellel võistlusel on keelatud.
Sportlase saavutatud koht säilib.

8 Registreerimine
8.1 Võistkonna nimeline ülesandmine kehakaalude järgi tuleb vastavalt vormile esitada EJL-le interneti
teel või online-registreerimise süsteemi kaudu Eesti Judoliidu kodulehel üldjuhendis määratud
kuupäeval hiljemalt kell 23.59.
8.2 Vôistkonna suurus ei ole piiratud.
8.3 Võistlustel saavad osaleda EJL liikmesorganisatsiooni sportlased ja individuaalsportlased, kes
omavad Eesti kodakondsust või elamisluba Eestis.
8.4 Registreerimise saatmisel või online-registreerimise süsteemis tuleb lahku loositavad sportlased ära
märkida.
8.5 Iga võistleja saab võistelda ainult ühes kehakaalus.
8.6 Registreerimisega hilinejatel tuleb tasuda kolmekordne osavõtumaks kõigi hilinenud võistlejate eest.
8.7 Kôikide vôistluste mandaatkomisjon töötab vôistluseelsel reedel kell 19.00-20.00, millal võistkonna
esindajal on võimalik teha muudatusi ülesandmislehel.
8.8 Mandaatkomisjoni töö ajal juurde lisatud võistleja eest tuleb tasuda kolmekordne osavõtumaks.
8.9 Peale mandaatkomisjoni töö lõppu võistlejaid ülesandmislehele juurde lisada ei saa.

9 Stardimaks
9.1 Täiskasvanutel ja juunioritel 15 eurot ning A, B ja C klassil 12 eurot. Absoluutklassi EMV-tel
ja Klubide Karikavõistluste pole osavõtumaksu.
9.2 Stardimaks laekub korraldavale organisatsioonile
9.3 Stardimaksu saab tasuda ülekandega või sularahas enne kaalumist võistluspaigas.

10 Loosimine
10.1 Loosimine toimub võistluspäeval kell 10.30.
10.2 Loosimise viib läbi võistluse sekretär ja peakohtunik koos EJL esindajaga.
10.3 Lahku loositakse:
– Eelmise aasta antud kaalukategooria finalistid.
– Eraldi alagruppidesse loositakse eelmise aasta antud vanuseastme kullavõitjad.
– Iga klubi 2 paremat sportlast kaalukategoorias.
10.4 Lahku loosimise tingimused:
– Klubi registreerimislehel või online-registreerimise süsteemis peavad kõik sportlased vastavalt
kaalukategooriatele olema seatud pingeritta. Juhul kui seda ei ole tehtud, lahkuloosimist ei toimu.
– Juhul kui keegi pingeritta seatud sportlastest ei läbi kaalumist, liiguvad kõik sportlased ühe koha
võrra ülespoole.
– Juhul kui loosi tulemusena klubi kaks pingerea paremat satuvad tabeli ühele poolele, siis pingerea
paremuselt teine sportlane paigutatakse tabeli teisele poolele pingerea kõige viimase sportlase
asemele ja see omakorda liigub asendatud sportlase asemele. Juhul kui pingerea viimane
sportlane asub samuti pingerea esimesega samal poolel, asetatakse pingerea teine sportlane
tabeli teisel poolele pingerea eelviimase sportlase asemele jne.

4

11 Kaalumine
11.1 Ametlik vôistlejate kaalumine kôigil EMV-tel toimub vôistluspäeval võistluspaigas kell 09.00-09.45. (välja
arvatud C klassi EMV kus kaalumine toimub 10.00-10.45). Täiskasvanutel, juunioridel, A klassil ja B
klassil on võimalus ametlikult kaaluda ka võistluseelsel õhtul kell 19.00-19.30.
11.2 Mitteametlik kaalumine on võistluspaigas kell 8.30-09.00. C klassil 09.30-10.00 Täiskasvanutel ja
juunioridel on võimalus mitteametlikult kaaluda ka võistluseelsel õhtul kell 18.30-19.00. Sportlane
võib ametlikul kaalumisel kaaluda ainult ühe korra.
11.3 A-, B-, ja C-klassi võistlejatele on lubatud 100 grammi ülekaal, kusjuures A-, B-, ja C-klassi
võistlejad peavad kaaluma aluspesus. Klubide Karikavõistlustel lubatakse ülekaalu 1 kg.
11.4 Juhul kui võistleja kehakaal ei vasta ülesandmisel märgitud kaalule, tuleb kaalumise protokolli teha
vastav märge.
11.5 Võistlejat, kes on hiljaks jäänud ametlikule kaalumisele, võistlustele ei lubata.
11.6 Vôistleja isikut tôendava dokumendina kehtib kaalumisel ainult EJL judopass.
11.7 EJL judopassi mitteesitamisel (kadunud, koju ununenud jne) tuleb sportlastel esitada
kaalumisel pass või ID kaart ning tasuda kahekordne osavõtumaks. Kui võistlejal puudub EJL
pass tuleb tasuda kolmekordne osavõtumaks. Judopassi olemasolu saab võistluspaigas
kontrollida võistluse peasekretär judopasside andmebaasist.
11.8 Isikutunnistuse mitteolemasolu korral sportlast võistlema ei lubata ja stardiraha ei tagastata.
11.9 Kohtunikel on õigus nõuda kaalumisel võistlejalt tema andmete õigsuse kontrollimiseks
pildiga isikutunnistuse esitamist.

12 Kohtunikud
12.1 Võistlusi teenindavad tatamikohtunikud kindlustab EJL (Kohtunike Kolleegium) ja
abikohtunikud ning informaatorid võistlusi korraldav klubi.

13 Autasustamine
13.1 Iga kaalukategooria esimest kolme autasustatakse vastava medali ja diplomiga.
Täiskasvanute Eesti MV ühe osalejaga kaaludes meistritiitlit välja ei anta.
13.2 Võitja treenerit autasustatakse medaliga “Võitja treener”.
13.3 Vôistkondade paremusjärjestus selgitatakse kohtade kvaliteedi alusel eraldi naiste ja meeste
arvestuses igas vanuserühmas.
13.4 Võistkondlikus arvestuses kolme esimest võistkonda eraldi meeste ja naiste arvestuses
autasustatakse vastava karikaga.

14 Klubide karikavõistlused
14.1 Eesti klubide karikavõistlusi peetakse meeste arvestuses kahes vanuseklassis:
– Täiskasvanud,
– Kadetid.
14.2 Karikavõistlustel on täiskasvanute ja A klassi võistkonnas ühes kohtumises lubatud kasutada ühte
välisriigi võistlejat ja piiramatul arvul teiste Eesti klubide võistlejaid. Eesti võistleja klubilt peab
olema kirjalik nõusolek sportlase(te) võistlemiseks teise klubi eest Eesti karikavõistlustel. Klubi
kirjalik luba tuleb esitada kaalumisel. Välisriigi võistlejatelt ei nõuta kaalumisel judopassi
olemasolu.
14.3 Iga võistleja võib võistelda oma kaalukategoorias või järgmises suuremas kaalukategoorias
14.4 Klubide karikavõistlustel on paremusjärjestuse selgitamise kriteeriumiteks ringisüsteemis:
1. Saavutatud meeskondlikud võidud;
2. Võitude võrdsuse korral individuaalsed võidud.
14.5 Eesti karikavôistluste esikolmikut autasustatakse karika ja diplomiga.
14.6 Enne iga kohtumist loositakse kaalude järjekord.

15 Üldjuhendis määratlemata küsimused
15.1 Kôik üldjuhendis määratlemata küsimused lahendab antud vôistluste peakohtunik koos sekretäri ja
EJL määratud esindaja kohalolekul koos EJL esindajaga.