Võistlused

Eesti MV B-klass ja Juuniorid

25 - 25 september 2021 Võru

Registreermine: https://shiai.eu/competitions/detail/eesti-b-klassi-ja-juunioride-meistrivoistlused-36

25.09.2021 toimuvate Eesti MV koroonajuhis.

Alates 26.08.2021 võivad üritustel ja tegevustes osaleda üksnes täieliku vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse SARS-CoV-2 RT-PCR või antigeeni kiirtesti tulemusega ning alla 18-aastased inimesed. 
Tähelepanu!
 Inimesed, kes pole COVID-19 haigust läbipõdenud või koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, saavad oma nakkusohutust tõendada kahel viisil:
 o Tehes tervishoiuteenuse osutaja juures mitte varem kui 72 h enne üritust RTPCR testi või mitte varem kui 48 h enne üritust antigeeni kiirtesti;
Võistluspaigas kiirtestimist ei toimu. Kontrollitud isikud saavad käepaela, mis tõendab Terviseameti nõuete täitmist ja lihtsustab treenerite, sportlaste ja külaliste liikumist võistluspäeval.
Maskikandmine on kohustuslik.
Nõuete eirajaid Võru Spordikeskusesse ei lubata.
Järgmine üritus
Treenerite eksam EKR 3, 4 ja 5